Kryptologi Monoalfabetiske kryptosystemer Side 1

Kryptologi

Mange forbinder nok stadig ordet kryptologi med militære anvendelser. Med internettets store udbredelse er kryptologi imidlertid blevet noget mange anvender næsten hver dag, måske ofte uden at vide det. Når du besøger din netbank, bruger dankort på nettet og logger ind på visse hjemmesidetjenester, så krypteres forbindelsen.

Kryptologi betyder læren om det hemmelige eller skjulte og er videnskaben om, hvordan man hemmeligholde eller skjuler information for andre, samt hvordan man kan få fat i andres hemmeligholdte information. Kryptologi opdeles i kryptografi og kryptoanalyse.

Kryptografi er læren om, hvordan man forvandler en tekst skrevet i et sædvanligt forståeligt sprog til noget der bliver uforståeligt for andre, men således at modtageren kan gendanne den oprindelige tekst. Man bruger følgende betegnelser, som er vigtigt at få på plads, da de også anvendes på de efterfølgende sider:

Det antages, at kryptoteksten sendes via en åben eller ubeskyttet kanal, som gør det muligt for uvedkommende at læse den. Kanalen kunne være internettet, en telefonlinie eller via en budbringer. Begreberne er illustreret på figuren nedenfor.

Afsender Transmission Modtager
Klartekst

Angrib ved daggry
nøgle Kryptotekst

IVOZQJ AML LIOOZD
pil Kryptotekst

IVOZQJ AML LIOOZD
nøgle Klartekst

Angrib ved daggry
kryptering dekryptering

Gå videre til næste side

© Kurt Ramskov, Næstved Gymnasium og HF, marts 2005 (sidst ændret april 2012) delvist ud fra P. Landrock & K. Nissen: Kryptologi, Abacus, 1992.