Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Astronomianimationer med Celestia

Formålet med animationerne nedenfor er at illustrere den nære astronomi, dvs. bevægelsesforholdene for Jorden, Solen og Månen og konsekvenserne heraf som dag/nat, årstider m.m. Animationerne får det rumlige til at træde klarere frem.

Celestia splash-billede

Animationerne er lavet i det gratis program Celestia, som gør det muligt at bevæge sig i tid og rum rundt i universet og få gode tredimensionale virkninger frem. En ekstra fordel ved programmet er, at man selv kan manipulere programmets opsætningsfiler, så man kan ændre universets indretning, målestok m.m. efter behov, hvilket kan udnyttes pædagogisk. Animationerne nedenfor udnytter, at der kan laves scripts til programmet, som styrer hvor og hvornår man bevæger sig.

Jeg har indtil videre lavet tre animationer med danske tekster. De kan både anvendes af eleverne til selvstudium og til demonstration, da de virker som små film.

  1. Bredde- og længdegrader på Jorden.
    Heri vises hvorfor man kan tale om en rotationsakse, hvordan ækvator og breddegraderne fastlægges ud fra dette, samt hvordan længdegraderne fastlægges. Varighed: 2:00.

  2. Dag- og nat.
    Her illustreres hvordan dag og nat opstår uden at gå i detalje med dagslængde m.m. Varighed: 1:53.

  3. Årstider.
    Denne lange episode viser Jordens bevægelse omkring Solen og rotationsaksens hældning i forhold til baneplanet. Ud fra dette anskueliggøres dagslængden ved sommersolhverv, forårsjævndøgn og vintersolhverv forskellige steder på Jorden. Varighed: 7:15.

Animationerne findes i to udgaver til Windows og en udgave til Linux.

Der medfølger en installationsvejledning i alle versioner. Celestia findes iøvrigt også til MacOS, men her kan animationerne ikke anvendes direkte.

Bemærk, at der til Celestia findes en stor samling af tilføjelser (fx mere detaljerede overfladekort) og animationer styret af scripts. Bl.a. findes en stor pakke med Educational Activities for universet generelt.