Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Bølger og lys

Listen nedenfor indeholder links til animationer af bølger og lys, som jeg har haft gode erfaringer med at bruge i undervisningen. De tre første kommer fra en større samling.

Materialer på nettet

 1. Tværbølger (Transverse Waves).

  Animationen viser udbredelse af (harmoniske) tværbølger i et medium bestående af partikler på en snor. Der kan ændres på amplitude, frekvens og om det skal være en puls eller en fortsat bølge.

 2. Længdebølger (Longitudinal Waves).

  Animationen viser udbredelse af (harmoniske) længdebølger i et medium, der fx kan illustrere molekyler i luften. Der kan ændres på amplitude, frekvens og om det skal være en puls eller en fortsat bølge.

 3. Interferens af bølgepulser (Pulse Addition).

  Animationen demonstrerer superposition (addition af bølger) for to bølgepulser, der bevæger sig imod hinanden. Der kan ændres på pulserne amplituder og udsvingets retning.

 4. Brydning og spejling af lys

  En interaktiv flashanimation, der viser brydning og spejling, når en lysstråle går fra luft til glas (eller omvendt). De fleste ting kan varieres, inklusive brydningsforholdet. Intensiteten af den brudte og reflekterede stråle vises også korrekt.