Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Vejledning til beregning af sider og vinkler i den retvinklede trekant

Nedenfor kan man indtaste tal for nogle af siderne og vinklerne i en retvinklet trekant og derefter blive vejledt i, hvordan man finder en eller flere af de manglende sider og vinkler. De manglende vinkler og sider kan man også vælge at få beregnet.

Start med punkt 1 og tag de øvrige punkter i rækkefølge.

1. Kendte størrelser

Retvinklet trekant

Indtast i felterne nedenfor de størrelser, som du kender. Hvis du vil starte en ny indtastning, så klik først på knappen "Slet alle felter".

Sider: Vinkler:
Katete 1 a:       Vinkel A: grader
Katete 2 b:  Vinkel B: grader
Hypotenusen      c:       Vinkel C: grader


2. Hvad skal findes?

Vælg den størrelse, som skal findes.

Siden a
Siden b
Siden c
Vinklen A
Vinklen B

3. Find formel

Vælg den formel i formelsamlingen nedenfor, som du mener skal anvendes.

cos(A)=b/c sin(A)=a/c tan(A)=a/b a^2+b^2=c^2 cos(B)=a/c sin(B)=b/c tan(B)=b/a A+B=180 Formelsamling     Valgt formel:
Valgt formel

Andre formler, der kan anvendes:
Alternativ formel 1 Alternativ formel 2 Alternativ formel 3 Alternativ formel 4

4. Udregn den søgte størrelse

I den valgte formel skal du nu indsætte de kendte talværdier. Derefter løses den fremkomne ligning for at finde den størrelse, der søges. Klikker du på knappen Kontrol vises både en formel der svarer til den udregning, som du burde have lavet, og værdien af den søgte størrelse. Værdien af den søgte størrelse anføres også i det pågældende felt under punkt 1.


Din udregning skal svare til formlen:    Formel til udregning

Resultatet skulle være:

5. Udregning af manglende størrelser

Du kan nu gå tilbage til punkt 2 og vælge at beregne en ny størrelse. Alternativt kan du klikke på knappen nedenfor og få udregnet alle de manglende størrelser i trekanten. De fyldes ind i felterne øverst.Antal decimaler på svarene: