Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Simpel kostundersøgelse

Nedenfor kan man få beregnet energiindholdet og indholdet af næringsstofferne i den kost, som man spiser. Man indtaster, hvilke fødevarer, der er i maden og hvor meget man har spist af de forskellige fødevarer. En fødevare kan indtastes på følgende to måder:

  1. Fødevaren findes ved søgning i data fra Fødevaredatabanken*, hvorved man automatisk får oplysninger om indholdet af næringsstofferne.
    Fremgangsmåde: Indtast en karakteristisk del af fødevarens navn ud for Fødevare, klik på knappen Søg og vælg derefter den ønskede fødevare i rullemenuen til højre for søgeknappen.

  2. Man kan manuelt indtaste fødevaren og oplysningerne om indholdet af næringsstoffer pr. 100 g. Dette kan anvendes, når fødevaren ikke findes i databanken eller man vil korrigere på indholdet af næringsstofferne.

Derefter angives ud for Mængde, hvor mange gram af fødevaren, der indgår i din menu.
Endelig klikkes på Tilføj fødevare, hvorefter næste fødevare indtastes.

Når alle fødevarerne er indtastet, så angives evt. navn og periode i bunden og der klikkes på Lav kostberegning, hvorefter resultatet vises.

Fødevare:   

Næringsstoffer i 100 g af fødevaren:

Kulhydrater: g
Proteiner: g
Fedtstoffer: g
Alkohol: g
Mængde: g.         Navn:
Periode:

Når du klikker på knappen nedenfor vises resultatet af kostberegningen i et separat vindue, hvorfra det fx kan udskrives eller markeres og kopieres over i et tekstbehandlingsdokument. Husk at du skal have fjernet evt. spærring for popup-vinduer for at det virker. Hvis du vil gemme siden med resultatet, så skal det i Internet Explorer gøres ved ved at vælge Gem som i menuen Filer og derefter vælge filtypen Webside, kun HTML.

*De anvendte fødevaredata er fra Fødevaredatabanken, version 6.0 af Møller, A., Saxholt, E., Christensen, A.T., Hartkopp, H.B. og Hess Ygil, K. fra Fødevareinformatik, Afdeling for Ernæring, Danmarks Fødevareforskning, juni 2005. Fødevaredatabanken er senere videreført af DTU Fødevareinstituttet som Frida.