Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Kryptering med monoalfabetiske kryptosystemer

I et monoalfabetisk kryptosystem krypteres hvert bogstav i alfabetet altid til et fast (andet) bogstav i alfabetet. Krypteres et bogstav til det bogstav der står et antal pladser længere henne i alfabetet, fx 7 pladser, så kaldes systemet additivt (med forskydning 7). Alternativet kaldes et ikke-additivt system.

Den monoalfabetiske kryptering nedenfor kan kryptere de 29 danske bogstaver fra A til Å, men krypterer ikke tal eller udenlandske bogstaver som ä og é. Vælges indstillingen Behold punktum, komma o.l. overføres disse tegn, samt udenlandske bogstaver fra klarteksten til samme sted i kryptoteksten. Det samme kan man vælge at gøre med mellemrum. Bemærk, at alle bogstaver ændres til store bogstaver ved kryptering og dekryptering.

Vælg et kryptosystem under indstillinger og udfør kryptering og/eller dekryptering. Der kan også laves statistik til kryptoanalyse.

Indstillinger

Behold mellemrum i teksten.
Behold punktum, komma o.l.

Additivt kryptosystem. Angiv forskydning:       
Ikke-additivt kryptosystem.
     

Nøgle:
Klartekstalfabet:
Kryptoalfabet:

Klartekst


      

Kryptotekst (den krypterede tekst)


Kryptoanalyse

Lav kryptoanalyse på kryptoteksten: