Ramskovs Ressourcer - Interaktive undervisningssider

Virtuelle forløb i kryptologi

Nedenfor er kort beskrevet to virtuelle forløb om kryptologi, der har været anvendt i både 2. og 3. g i matematik

 1. Monoalfabetiske kryptosystemer

  Omfang: ca. 1 time, men længere hvis der afslutningsvis skal laves kryptoanalyse på et ikke-additivt system.

  Erfaringer: Forløbet kan både anvendes som et introduktion til emnet og en opsamling heraf.

  Indhold: Forløbet introducerer de grundlæggende begreber i kryptologien. På monoalfabetiske kryptosystemer vises, hvordan kryptering, dekryptering og kryptoanalyse (ved frekvensanalyse) udføres. Der er en interaktiv hjemmeside, hvor disse ting kan foretages.

  Det anbefales at forløbet afsluttes med at deltagerne krypterer en selvvalgt tekst og laver kryptoanalyse på en af de andre deltageres kryptotekster. Dette kan foregå i et konferencesystem.


 2. Public key-systemer og digital signatur

  Omfang: ca. 1 time.

  Erfaringer: Forløbet har været brugt uden forudgående introduktion og er i så fald ret vanskeligt. Det vil formentlig fungere bedre som opsamling.

  Indhold: Forløbet forudsætter kendskab til monoalfabetiske kryptosystemer. Det indfører princippet i public key-kryptosystemer og bruger begreber fra den generelle funktionsteori om en funktion og dens omvendte. Det forklares, hvordan man kan kryptere og lave digital signatur i systemet, samt gøre begge dele. Der er to opgaver, som bør evalueres efter forløbet.